Umieszczanie informacji

Umieszczanie informacji na stronie odbywa się zgodnie z pakietami taryfowymi:

FREE

nazwa, adres, telefon


krótki opis


logo


szczegółowy opis


galeria zdjęć


lekarze


priorytet


za darmo

STANDARD

nazwa, adres, telefon


krótki opis


logo


szczegółowy opis


galeria zdjęć


lekarze


priorytet: wyżej Free


1200 zł rocznie

TOP

nazwa, adres, telefon


krótki opis


logo


szczegółowy opis


galeria zdjęć


lekarze


priorytet: wyżej Standard


2400 zł rocznie

Jak dodać informacje?

Dodanie informacji możliwe po uprzednim zalogowaniu.

Zaloguj się lub utwórz konto